Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín

Návštěvní dny: 

úterý až neděle 9 – 12 a 13 – 17 hodin 

(po předchozí domluvě lze i mimo tyto hodiny) 

pondělí – zavřeno (sanitární den)

V případě vážného zájmu o adopci Vás po domluvě rádi uvítáme.


Kontaktujte nás:

Adresa:

Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín

Pod Chlumem 408,

405 02 Děčín III - Staré Město

Telefonní číslo:

+420 605 801 617

Informace

kontaktní osoba: Evelína Jahelková

E-mail:

utulek@mmdecin.cz

PŮJČOVÁNÍ PSŮ NA VENČENÍ

Tato pohybová aktivita prospěšná pro psy i pro lidi, probíhá již od otevření útulku v prosinci 2000. Zvířata jsou pro zájemce o venčení vybírána tak, aby nedocházelo k úrazům a venčitelé zvířata bez problémů zvládla. Díky procházkám a venčení v útulkových přírodních výbězích zvířata netrpí nedostatkem pohybu a stresem z kotce. Zvířata se při venčení s občany socializují, učí se chodit na vodítku, zvládat ruch městského provozu a odbourávat strach z cizích lidí, aby nebyla fixována jen na své ošetřovatele. Do nových domovů tak odcházejí psychicky vyrovnanější, socializována a v neposlední řadě ve výborné fyzické kondici.

Standardně nastavené podmínky venčení:

  • zvířata vybírají pouze zaměstnanci, půjčují se zvířata zdravá, neagresivní, zvladatelná, velikostí úměrná fyzické kondici a možnostem venčitele
  • pro zapůjčení je nutný průkaz "venčitele" nebo doklad totožnosti, u nezletilých osob písemný souhlas rodičů, vč. tel. kontaktu
  • dodržování venčících hodin (úterý až pátek 14–16 hod a sobota, neděle a svátky 10–12 hod, po předchozí domluvě vyjímečně i jinak), pouze za příznivého počasí
  • striktní dodržování pokynů ošetřovatele, jak se zvířetem zacházet a chovat se k němu, čeho se vyvarovat
  • dodržování hygienických pravidel a úklid po vyvenčení zvířete mimo areál útulku

Pokud je v útulku menší počet psů, je lépe ideálně před venčením zavolat, zda je k venčení volný pes.


"Dej mi domov a já ti dám své srdce a duši."

To je mottem Městského útulku pro toulavá, opuštěná a týraná zvířata v Děčíně, který své služby poskytuje nepřetržitě již 23. rok. Funguje jak pro město Děčín, tak i pro široký region. Dočasný domov a péči zde nacházejí zvířata nalezená, týraná, zvířata odebraná na návrh veterinární zprávy, umístěná k adopci jejich vlastními majiteli, a také ta, u nichž probíhá dědické řízení. Útulek je od počátku řádně schválen, registrován a dozorován SVS ČR.

Po celou dobu svého působení útulek chrání nejen zvířata, ale také zajišťuje bezpečnost občanů před volně pobíhajícími zvířaty, která mohou přímo ohrozit jejich zdraví, či ohrozit provoz na pozemních komunikacích. Veškerá činnost útulku probíhá v souladu s platnou legislativou.